gipuzkoakultura.net

Logo de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Logotipo gipuzkoakultura

gipuzkoakultura.net

Gipuzkoa 1936

COMISARIA DE GUERRA
A LAS MILICIAS POPULARES QUE SE ESTAN CUBRIENDO DE GLORIA, DEBEN SUMARSE NUEVAS FUERZAS DE COMBATIENTES

PROCLAMA

¡Pueblo de Euzkadi; ciudadanos de Guipúzcoa y San Sebastián!

Los heróicos combatientes de las milicias populares y fuerzas adictas al Gobierno, después de las gloriosas jornadas de San Sebastián, en las que derrotaron a las fuerzas facciosas que se resistían en el Gran Casino, Hotel María Cristina, Cementerio y cuarteles de Loyola, continúan su valiente ofensiva escribiendo páginas de inenarrable heroísmo. Los frentes de Loyola y Tolosa pronto han de constituir otros motivos de regocijo popular con la victoria de las fuerzas del Gobiernod e la República.

Pero la lucha no ha terminado y no ha de quedar aquí liquidada. La criminal y odiosa intentona facciosa ha abierto profundos surcos en la entraña popular. A la sofocación de los rebeldes en Guipúzcoa ha de suceder la marcha victoriosa sobre Alava y Navarra. A nuestras milicias populares que en este momento se cubren de gloria y honor cívico han de sumarse nuevas fuerzas de combatientes.

¡Pueblo de Guipúzcoa; pueblo de San Sebastián! ¡Trabajadores manuales e intelectuales de Euzkadi! La causa de la libertad y del progreso, la causa de Euzkadi, os reclaman, y el Comisariado de Guerra de la Junta de Defensa del Frente Popular, os llama a filas en su nombre.

Sobre la base del voluntariado, este Comisariado se propone organizar una fuerza regular militarizada, que ha de encontrarse en los cuarteles de Loyola.

¡Obrero, campesino, pequeño comerciante, ciudadano, alistate en el Ejército del pueblo!

EL COMISARIADO DE GUERRA


DEIA

Euzkadi’ko erria; Gipuzko ta Donosti’ko erritarrak:

Bere ezin esan alako bulartzutasunarekin erritar oste eta Errepublikaren aldez dauden guda gizonak, lege gabe altza zigan taldeak Kasinoan, Maria Kristina ostatuan, Polloen eta Loyola’ko gudal-etxe etan mederatu zituztenak, bere aurrera egitea jarraitzen dute egunero-egunero izenak ezin gorago jarriaz. Aurki ere, Loyola eta Tolosa aldeetan garaipena iritxiaz erriyaren jai egunak berriro sortuko dituzte, Erepublikaren indarrak aurrean dituzten areriyoak puskatuko dituztenlan.

Orrekin baña ez da guztiz burrukaldia amaituk, Legez gabeko alderdikide matxinadak erriyan izugarrizko zauriak egin ditu. Gipuzkoan jaiki diranen menderatzea bukatzian, Araba ta Naparroa gain jutea geldituko zaigu. Eka gaur aintzaz betetzen diran erritar oteni gudari talde berriak geitu bear dira.

Gipuzkoa’ko erria, Donosti’ko eria! Eskuz eta buruz lan egiten dezuen euskotar langilleak! Azkatasun ta aurrerapen arloa, Errepublika’k erriaren alde irabazitako eskubideak, Euzkadi’ren azkatasun asmoak deitzen zaitue, eta Erritar Batzaren Batzarrak sortutako Guda Batzordeak aren izenian gudaroztetara deitzen zaitue.

Nor beraren erabakiez ostutakoa Batzorde onek bereziz eratutako Gudatalde bat Loyola’ko Gudal etxeetan sortu naidu.

¡Langillea, Nekazariya, salerosle txikiya, erritarra erriyaren Gudaloztera sartu zaite!

GUDA-BATZORDEA’REN IZENEAN
Larrañaga’ tar Josu

2006 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Logotipo Gipuzkoa.net. Pulsar para ir a la página de Gipuzkoa.net