gipuzkoakultura.net

Logo de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Logotipo gipuzkoakultura

gipuzkoakultura.net

Gipuzkoa 1936
Zarauz’tik
-Kaxo Xaingorri.
-Zer abil, berri onik bai aldek?...
-Bai motel izan diteken onenak.
-Zer dek ba?
-Ba... zera... lasterka jokua omen dek.
-Nun?...
-Joseba Deunaren Ikastetxean.
-Zeñek... Asentxio?... Ispila eta oyek?... edo zer.
-Ez motel. Zarautz’ko gazteak ditek. Erroteta, Aristi, Iribar, Aspila, Eizmendi eta abar.
-Ala dek motel nik aditu detanez Errotetak ederki egiten omen dik.
-Bai orian bi urte berak irabazi zian.
-Eta urtero izaten alda?...
-Bai juan dan urtean au gaxo ziokan eta Aristi’k irabazi zian.
-Zein da Aristi.
-Ba Jabier’en semia.
-A bai oso ederki egiten dula aditu diat.
-Bai Donostiar jun uan lengo batian eta Otaegi eta oyekin ogeita bost garren atera uzn.
-Zein Otaegi. Ido izena duan ori edo zein?...
-Ez motel ez. Ez nian uste orren majaderua itzanik. Otaegi ori dek Donosti’ko Pastelero bat. Lenguan Ixpilai ere irabazi ziokan Urantzun. 1.200 eneurkietan baña laster izango dizkian Zarautz’en Euzkadi’ko lasterkalari onenak.
Emendikan laubat urtera esango diat bestela...

Exekiel
2006 Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentua - Gipuzkoako Foru Aldundia
Logotipo Gipuzkoa.net. Pulsar para ir a la página de Gipuzkoa.net